Naš stručni tim pokriva oblasti:

KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, PULMOLOGIJA, REUMATOLOGIJA, ALERGOLOGIJA, GASTROENTEROLOGIJA, HEMATOLOGIJA, PEDIJATRIJA, INFEKTIVNE BOLESTI, TERAPIJSKE PROCEDURE...

 

O nama


Paster na Vidikovcu obavlja zdravstvenu delatnost od 2003. godine, kada je osnovan u formi ordinacije opšte prakse u prostorijama TC Bazar Vidikovac, sa idejom da pomaže stanovnicima ovog dela Beograda da čuvaju svoje zdravlje. Domaćinskim poslovanjem, odnosno stručnim, poštenim i uspešnim radom, vremenom smo prerasli u veću ustanovu, te smo u većem prostoru (nedaleko od stare lokacije), sa više stručnih ljudi i kompletnijom opremom, od 2. aprila 2012. godine osnovali polikliniku Paster-Vidikovac, u ulici Susedgradska 24A. Od samog početka uz nas je naša ”bratska” ustanova, laboratorija Paster, koja nam pomaže u radu, u svakom pogledu.
Poliklinika Paster-Vidikovac bavi se internom medicinom, pedijatrijom i infektivnim bolestima, kao i dijagnostičkim i terapijskim procedurama u okviru ovih oblasti medicine. Članovi kolektiva naše ustanove, kao i naši brojni prijatelji, specijalisti raznih oblasti interne i pedijatrijske medicine nastojaće, kao i do sada, da primene svoje višedecenijsko iskustvo stečeno u državnim medicinskim ustanovama (Klinički centar Srbije, Vojno medicinska akademija, beogradski Kliničko bolnički centri idr.) i time doprinesu da poliklinika Paster-Vidikovac u pružanju svojih usluga ima isključivo medicinski kriterijum, a istovremeno da, za razliku od rada u državnim ustanovama, imaju više vremena, razumevanja i osmeha za naše korisnike.
 

 
joomla template