Naš stručni tim pokriva oblasti:

KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, PULMOLOGIJA, REUMATOLOGIJA, ALERGOLOGIJA, GASTROENTEROLOGIJA, HEMATOLOGIJA, PEDIJATRIJA, INFEKTIVNE BOLESTI, TERAPIJSKE PROCEDURE...

  ENDOKRINOLOGIJA

Endokrinologija je oblast medicine koja se bavi radom žlezda sa unutrašnjim lučenjem i hormonalnim statusom u organizmu. Hormoni su belančevine koje luče endokrine žlezde (pankreas, štitna žlezda, paraštitasta žlezda, hipofiza, gonade idr.) i koje regulišu mnoge funkcije u organizmu, kao što su: metabolizam, rast, gustina kostiju, oplodnja idr. Prema tome, adekvatna kontrola endokrinologa obezbeđuje pravilan razvoj i funkcionisanje našeg organizma.
Poliklinika Paster-Vidikovac vam pruža mogućnost specijalističkih endokrinoških pregleda lekara specijalista iz različitih oblasti endokrinologije i određivanje nivoa svih hormona u krvi, a dijagnostiku možemo dopuniti i ultrazvučnim pregledom štitne žlezde i abdomena na color doppler aparatu. Tako, u našoj ustanovi, ljudi sa dijabetesom, hipertireozom, hipotireozom, osteoporozom, hiperlipidemijom i drugim endokrinološkim bolestima mogu dobiti adekvatnu terapiju, nadzor stanja i savet o pravilnoj ishrani u zavisnosti od stanja njihovog organizma.
   
joomla template