Naš stručni tim pokriva oblasti:

KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, PULMOLOGIJA, REUMATOLOGIJA, ALERGOLOGIJA, GASTROENTEROLOGIJA, HEMATOLOGIJA, PEDIJATRIJA, INFEKTIVNE BOLESTI, TERAPIJSKE PROCEDURE...

  HEMATOLOGIJA

Hematologija je oblast interne medicine koja se bavi bolestima krvi. Većina hematoloških bolesti su benignog karaktera i dijagnostikuju se na osnovu specijalističkog pregleda i analiza krvi. Ponekad je, ipak, u dijagnostičkom postupku, potrebno uraditi i invazivnije dijagnostičke procedure, kao što su sternalna punkcija i biopsija kosne srži, te na osnovu citološkog, odnosno, histološkog nalaza odrediti dijagnozu.
U našoj poliklinici možete uraditi hematološki pregled, kao i sve potrebne dijagnostičke procedure, uključujući i sternalnu punkciju i biopsiju kosne srži. Na osnovu uspostavljene dijagnoze naši hematolozi koji su stekli znanje i iskustvo u Urgentnom centru, Kliničkog centra Srbije, u Beogradu, preporučiće vam adekvatnu terapiju. 
   
joomla template