Naš stručni tim pokriva oblasti:

KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, PULMOLOGIJA, REUMATOLOGIJA, ALERGOLOGIJA, GASTROENTEROLOGIJA, HEMATOLOGIJA, PEDIJATRIJA, INFEKTIVNE BOLESTI, TERAPIJSKE PROCEDURE...

  INFEKTIVNE BOLESTI

Infektologija je oblast medicine koja se bavi infekcijama izazvanim bakterijama, virusima i parazitima. Savremeno doba menja sliku infektivnih bolesti, donoseći sve više hroničnih infekcija koje predstavljaju medicinski problem, ali s druge strane sve je manje lako prenosivih bolesti, koje su ”harale” svetom polovinom prošlog veka. Epidemija teških bolesti, praktično, više i nema, karantinske bolesti su uklonjene sa našeg podneblja, a neke i u celom svetu, te infekcije više ne predstavljaju ”bauk” za ljude u okolini obolelog. Dijagnoza infektivnih bolesti zasniva se na dobro uzetoj anamnezi i kompletnom fizikalnom pregledu, a mikrobiološke analize su korisna pomoć u celokupnom dijagnostičkom postupku.
U kolektivu poliklinike Paster-Vidikovac je i između ostalih infektologa i Doc. dr Jovan Ranin, dr sci, koji je više od dvadeset godina zaposlen u Infektivnoj klinici, Kliničkog Centra Srbije, u Beogradu, gde je stekao znanje i veliko iskustvo u oblasti infektologije, susretajući se, dijagnostikujući i lečeći, praktično, sve infektivne bolesti našeg podneblja. Tako, u našoj ustanovi možete dobiti kompletan dijagnostički postupak i adekvatan savet i preporuku za lečenje infekcija, kao i dalji nadzor do vašeg izlečenja.
   
joomla template