Naš stručni tim pokriva oblasti:

KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, PULMOLOGIJA, REUMATOLOGIJA, ALERGOLOGIJA, GASTROENTEROLOGIJA, HEMATOLOGIJA, PEDIJATRIJA, INFEKTIVNE BOLESTI, TERAPIJSKE PROCEDURE...

  KARDIOLOGIJA

Kardiološki pregledi su možda i najtraženiji pregledi u privatnoj praksi, pre svega, zbog toga što ih ima smisla periodično obavljati i kada čovek nema nekih posebnih tegoba, u okviru sistematskog pregleda, u cilju nadzora svog zdravlja. Takođe, prilikom bola u grudima, obzirom da jedan od razloga može biti bolest srca, svakako je potrebno uraditi kardiološki pregled sa EKG-om. Na kraju, potrebno je imati u vidu da srčane bolesti zauzimaju prvo mesto po učestalosti, posebno u našem podneblju i da se starosne granice pojave ovih bolesti među našem stanovništvu pomeraju ka mlađem uzrastu.
U našoj poliklinici možete uraditi kardiološki pregled sa EKG-om i u zavisnosti od vašeg stanja i fizikalnog nalaza i EKG-a ako je potrebno ili na vaš zahtev, možete u našoj ustanovi uraditi i ultrazvučni pregled srca (EHO srca), kao i holter srca i holter krvnog pritiska i dopler krvnih sudova vrata, ekstremiteta i glave. Nakon iscrpnog razgovora sa vama i obavljenih nekih od navedenih dijagnostičkih procedura i laboratorijskih analiza, naši kardiolozi sa iskustvom stečenim u Urgentnom centru i Koronarnoj jedinici, Kliničkog Centra Srbije, na čijem čelu je dr Slobodan Kolundžija, preporučiće vam adekvatnu terapiju, a zajedno sa celokupnim kolektivom poliklinike Paster-Vidikovac će dalje kontrolisati vaše stanje i efekat date terapije, telefonskim kontaktima ili eventualno kontrolnim pregledima, dok se tegobe ne povuku i vaše stanje ne stabilizuje.
   
joomla template