Naš stručni tim pokriva oblasti:

KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, PULMOLOGIJA, REUMATOLOGIJA, ALERGOLOGIJA, GASTROENTEROLOGIJA, HEMATOLOGIJA, PEDIJATRIJA, INFEKTIVNE BOLESTI, TERAPIJSKE PROCEDURE...

  PEDIJATRIJA

Dečija medicina je veoma široka oblast medicine, jer pored opšte pedijatrije podrazumeva i mnoge subspecijalnosti, nalik na internu medicinu. Primereni dijagnostički postupak zasniva se na pregledu opšteg pedijatra, koji potom procenjuje neophodnost daljih subspecijalističkih dijagnostičkih procedura.
Pedijatar poliklinike Paster-Vidikovac je dr Ksenija Ajdžanović, lekar sa višedecenijskim iskustvom stečenim u samostalnom radu u Domu zdravlja, koja je privržena deci i krajnje revnosna u svom poslu. U saradnji sa našim prijateljima, pedijatrima različitih subspecijalnosti, dr Ajdžanović obavlja nadzor zdrave dece u vidu pojedinačnih i kolektivnih sistematskih pregleda, kao i dijagnostikovanje i lečenje većine pedijatrijskih oboljenja.
     
joomla template