Naš stručni tim pokriva oblasti:

KARDIOLOGIJA, ENDOKRINOLOGIJA, PULMOLOGIJA, REUMATOLOGIJA, ALERGOLOGIJA, GASTROENTEROLOGIJA, HEMATOLOGIJA, PEDIJATRIJA, INFEKTIVNE BOLESTI, TERAPIJSKE PROCEDURE...

  TERAPIJSKE PROCEDURE

Sastavni deo tretmana svakog pacijenta, posle dijagnostičkog postupka je ordiniranje terapije koju preporuči lekar. Često je potrebno lekove davati parenteralno, odnosno putem intramuskularnih ili intravenskih injekcija ili infuziono, a nekad i direktno inekcijom u mesto bolnog zgloba (blokade). Takođe, u okviru lečenja pacijenata često je potrebno primeniti i invazivnije terapijske procedure, kao što su: plasiranje urinarnog katetera, rektalna klizma, abdominalna punkcija radi evakuacije ascitesa (tečnosti u trbuhu), pleuralna punkcija idr. 
U našoj ustanovi, prema preporuci lekara, može vam biti ordinirana terapija u svim mogućim parenteralnim oblicima, a imamo mogućnosti, znanja i iskustva i za obavljanje invazivnih terapijskih procedura. Takođe, većinu navedenih terapijskih procedura možemo obaviti i u kućnim uslovima.
   
joomla template